Elljusspåret i Knivsta.

Införd i Knivstanytt 2010-12-01. Äras bör!

Äras bör den som äras bör, heter det ju. Jag tycker att Alsike fastighets AB och/eller Kommunstyrelsens tekniska utskott i Knivsta kommun ska ha all uppmuntran för att de satt upp en p-skylt med maxtiden 4 h härute på parkeringen vid elljusspåret i angränsning till Nya Alsike. Innan har detta varit en plats som dragit till sig flera långliggare som kunnat slippa böter. Nu är bara frågan om man kanske ska göra ett tillägg på skylten med texten: P-skiva erfordras. Det är ju nämligen svårt att bevisa att det annars gått 4 h med mindre än att p-Lisa får återkomma hela tiden. Bevisbördan ligger på p-Lisa antar jag. Det blir därför och därmed mer geschwint med p-skiva.

Jonas Dahlgren, Knivsta.

Jonas Dahlgren.