För få p-platser på Trunstavägen!

Införd i Knivstabygden 2018-02-28. Nya komplex av bostäder håller på och har redan uppförts på Trunstavägen här i Knivsta. Det är exploatören Bolite som bygger och arbetsnamnen är Terrasshusen 1 och 2. Inalles är det 200 lgh. som har redan avyttrats, vilket skedde förra året. Mestadels 1:or, men även 2:or (40 ettor och 60 2:or). Det är alltså minst 200 personer och uppåt som ska bo på det i sammanhanget ganska i omgång lilla området. Vad är det då jag vill ha sagt?

Genom lottning nu lottat ut 20 parkeringsplatser och tot. var det drygt 60 st. som sökte (enl. mail till oss boende 180202). Egentligen tror jag det är ännu fler, men det är inte alla som har sökt i tid. Problemet är nu att Trunstavägen, som ligger söder om Ica Kvantum och Willýs här i Knivsta, inte har utrymme nog med parkeringsplatser och antalet 20 st. är ju rena skämtet. Man har måttat efter ca. 0,6 parkeringar på 100 kvm. (enl. mäklaren). Jag anser att Bolite räknat fel och bör etablera fler parkeringsplatser. Dem kostar hela 350 kr/st. (initialt) så jag har ju svårt att tro att dem inte ska gå med vinst. Etablera fler parkeringsplatser för 20-talet är ju hur litet som helst, då efterfrågan är minst det 3-dubbla. Gör om och gör rätt! Det kommer att bli fullt kaos i och kring Trunstavägen.

Jonas Dahlgren
Knivsta

Klicka här för att läsa insändaren om för få p-platser på Trunstavägen