Dålig skötsel av containrar.

Införd i Knivstabygden 2010-03-03. Jag var lö.kväll 27 febr. till sopstationen vid Återvinningscentralen här i Knivsta. Containrarna var helt överfulla, alla utom dessa för glasåtervinningen. Själva Återvinningscentralen var stängd eftersom det var efter kl. 15 på lö. Folk hade börjat stapla soporna utanför containrarna. På skylten innan infart till sopstationen står det att för allas trevnad, ställ inte soporna utanför containrarna. Jag såg på en skylt att sopsorteringen sköttes av Uppsala kommun på entreprenad av ett företag som kallar sig Renhållarna. 2 frågor till vår egen kommun: 1) Hur trevligt är det att fortfarande, närapå 3 månader efter jul med allt vad dess sopor innebär, inte går att slänga sopor vid Återvinningscentralen? 2) Detta verkar inte skötas av nuvarande entreprenörer; varför kan vi inte själva enligt subsidaritetsprincipen (närhetsprincipen) i Knivsta kommun sköta detta?

Jonas Dahlgren