Språkbruk

Införd i DN 2019-10-29. Hemspråk blev till modersmålsundervisning. Invandrarverket bytte till Migrationsverket. Rondell blev cirkulationsplats. Konduktör till tågvärd. Socialbidrag till försörjningsstöd. Klassföreståndare blev ämneslärare. Vägverket kallas istället numer Transportstyrelsen. Arlanda blev Stockholm-Arlanda airport. Fader vår i kyrkan blev till vår Fader. Personalansvarig blev HR-strateg. Landsting heter nu region. Tror man mer på Gud om man säger vår Fader jmf. med förut Fader vår? Rullar trafiken bättre om man säger cirkulationsplats jmf. med rondell? Varför denna bytesnoja? Vad tjänar det till? Jag är borgerligt konservativ och tycker inte om att man byter för bytandets skull. Det heter ju Ändra inte på ett vinnande koncept, och det tycker jag vi ska ha som rättesnöre. Det blir så hattigt annars.

Jonas Dahlgren
Knivsta.

______________________________________________________________

Värna språkdräkten!

Införd i UNT 19-12-18. Alla ba, jag ba, vi liksom, vahettere, vi ba och alla ba, tja ba liksom + ytterligare en massa svordomar på allt detta. Vad är detta? Jag anser att vi bör rycka upp oss och värna den svenska språkdräkten. Man blir inte tagen seriös om man håller på med denna förfulning av vårt språk.

Jonas Dahlgren
Knivsta