Språkbruk

Införd i DN 2019-10-29. Hemspråk blev till modersmålsundervisning. Invandrarverket bytte till Migrationsverket. Rondell blev cirkulationsplats. Konduktör till tågvärd. Socialbidrag till försörjningsstöd. Klassföreståndare blev ämneslärare. Vägverket kallas istället numer Transportstyrelsen. Arlanda blev Stockholm-Arlanda airport. Fader vår i kyrkan blev till vår Fader. Personalansvarig blev HR-strateg. Landsting heter nu region. Tror man mer på Gud om man säger vår Fader jmf. med förut Fader vår? Rullar trafiken bättre om man säger cirkulationsplats jmf. med rondell? Varför denna bytesnoja? Vad tjänar det till? Jag är borgerligt konservativ och tycker inte om att man byter för bytandets skull. Det heter ju Ändra inte på ett vinnande koncept, och det tycker jag vi ska ha som rättesnöre. Det blir så hattigt annars.

Jonas Dahlgren
Knivsta.

______________________________________________________________

Värna språkdräkten!

Införd i UNT 19-12-18. Alla ba, jag ba, vi liksom, vahettere, vi ba och alla ba, tja ba liksom + ytterligare en massa svordomar på allt detta. Vad är detta? Jag anser att vi bör rycka upp oss och värna den svenska språkdräkten. Man blir inte tagen seriös om man håller på med denna förfulning av vårt språk.

Jonas Dahlgren
Knivsta

______________________________________________________________

Makalös höjning av portot from. jan. 2020.


Införd i UNT 19-12-31. Postnord höjer portot från 9 kr till makalösa 11 kr. Det var inte länge sedan samma Postnord höjde från 7 kr till 9 kr. De säger att skälet är att folk skickar för lite brev. Jo, jo, men chockhöjer man såhär i etapper, lär det bli än färre som köper frimärken. Det är sällsynt med varor som blir mer populära ju mer de höjs. Jag tänker möjligtvis på Ferrari, Porsche och Rolls Royce. Portot är dock ingen lyxvara utan en nödvändighet för miljontals svenskar. Stoppa höjningen Postnord

Jonas Dahlgren
Knivsta

_______________________________________________________________

Alliansen bör hålla ihop.

Införd i UNT 20-04-02. L har som bekant hoppat i säng med de röda. Opinionen är obeveklig och resultatet har inneburit att L har parkerat stadigvarande på approximativt 3,9 %. Illa illa för ett parti som annars är offensivt och har många stora ledarsidor i landet bakom ryggen.

Vad göra? Jo, jag tror såhär: L kommer att i lagom tid innan valet 2022, säg redan 2021 hoppa av regeringssamarbetet med S. Detta innebär att L kan hamna i opposition och därjämte hoppas på en återförenad Allians för Sverige. Att L hoppar av det röda samarbetet, innebär att dem kan få stödröster inte minst av många moderater. Samt av mig. Att rädda L, innebär minst 355 000 röster i vinst för en ny blågrön regering 2022.

Jonas Dahlgren

Alliansvän i Knivsta.

_________________________________________________________________

Veckans ros.

Införd i Knivstanytt 20-05-13. En ros till Mattsson, bygginsp. på Bygg- och miljö. Jag känner Mattsson sedan länge och kan säga att han är snabb, kunnig och jättetrevlig. Vi kommer att sakna dig i Knivsta.

Jonas Dahlgren

Knivsta

_________________________________________________________________

Vi ska vara tacksamma över vår monarkiska historia.

Införd på UNT debatt 20-05-14. Vi blir inte smartare än vi gör oss till. Svenskarna ska vara tacksamma över sin monarkistiska historia. Jämför detta med det f.d. rojalistiska Iran, där landet blivit en islamistisk diktatur och kommit att hamna på USA`s svarta lista. Detta säger det i Iran födda adoptivbarnet Jonas Dahlgren (C) samt regionledamoten i Uppsala Örjan Berglund (C).

Kungen är inte vald och ämbetet går i arv. Det är hierarkiskt, och därför bör monarkin avskaffas. Ungefär så har det ofta låtit i den ovanliga debatten efter att kungen höjt rösten, mer än det ordinära.

Argumentet kan låta jobbigt. Men det finns ett nacksving att hitta: Statsministern är inte heller folkvald. Inte till rollen som regeringschef. Han är vald till riksdagen, men statsministern har han sitt parti och talmannen att tacka för. Partiet har bestämt att han är dess främsta företrädare, och talmannen har gett honom i uppdrag att bilda regering. Ni som gnäller över Kungen, måste läsa på er historia om att Regeringsformen bjuder talmannen som ansvarig för att bilda regering åt partiernas företrädare. Talmannen är inte heller folkvald. Inte heller statsråden är folkvalda. Myndighetscheferna är inte folkvalda. Detsamma gäller domarna. Där gick ni bet republikaner.

Poängen är dock inte att domare och statsministern bör väljas av folket. Vår poäng är att om någon saknar personligt mandat från väljarna, betyder det inte att hans gärning är utan legitimitet, enligt Regeringsformen. Det är folket som gör det demokratiskt förankrat.

Mot denna bakgrund ter sig det principiella argumentet mot monarki mindre imponerande. Det är korrekt att Carl XVI Gustaf inte har ett personligt mandat direkt från folket. Jo, jo, men det är riksdagen som bestämt att Kungen ska vara statschef. Det är inget att gnälla över. Liksom.

Vad gnäller då republikanerna över?

Den amerikanska typen av republik med en mäktig folkvald president kan ha sin intellektuella lockelse, men är helt overklig. Att sossar skulle gå med på detta är helt osannolikt, och knappast de andra Allianspartier heller. Varför skulle riksdagen frivilligt omforma sig till förmån för en folkvald president. Hur skulle sossarna tänka sig om Hans Scheike skulle bli president? Aj, aj, aj Rosenbad. Hur tänkte ni där?

Då blir frågan hur Sverige bir en bättre nation av att ha en cermoniell president? Vi har innan påtalat att Finlands president är dyrare, än det är för Sverige att ha en kung utan presidentval. Den debatten har vi vunnit gång på gång. På vilket sätt skulle då svenska folket känna sig bättre representerat av tex. Håkan Juholt än av Carl XVI Gustaf eller drottning Victoria? Nej, just det. Den debatten vinner vi. Gång på gång.

Skillnaden är att Kungen kan representera hela folket. Det kan varken en statsminister eller en tilltänkt president.

Monarkins försvarare använder sig för det mesta av argumenten att Kungen gör nytta för Sverigebilden utomlands, och att Kungahuset skänker glans åt ett annars gråmurrigt folkhem. Det stämmer, och de ska inte avfärdas alltför snabbt. Kanske inte främst därför att Kungen öppnar dörrar för exportindustrin, utan därför att det skapas nyfikenhet på vårt land och kultur när Kungaparet gör statsbesök. Vi tror att Kina är mer imponerade över vår Konung är någonsin Juholt kan vara.

Förankring i hela landet.

Monarkin har enande betydelse. Vi har sett det vid Tsunamikatastrofen och nu under Covid-19. Inte ens vårt hittills så skonade land går säkert för nationella katastrofer där en Kung kan gör en insats som ingen omstridd statsminister eller tjänstemannapresident förmår. Tom. våra rödaste vänner i Norrland anser att monarken gör ett bra jobb och att avsätta honom är kontraproduktivt. Vi blir inte smartare än vi gör oss till.

Jonas Dahlgren (C)

Adoptivbarn. Svensk. Europé.

Örjan Berglund (C)

Ledamot i Uppsala Regionfullmäktige.

_________________________________________________________________

Fråga till Socialförvaltningen i Knivsta.

Införd i UNT 20-05-25. Äldre mår bra av att ha husdjur nära inpå sig. Vi har fyra äldreboenden i Knivsta kommun. Det är vetenskapligt bevisat att människan mår bra av närhet till sitt husdjur. Då ska ju djuren naturligtvis vara vänligt sinnade till människor. Skälliga hundar göra sig icke besvär. De ska även vara kopplade om de är av större natur. Nu är min fråga till Socialförvaltningen: Kan äldre få ha ett sällskapsdjur på äldreboendet? De mår bra av det. Det blir trevligare för både besökare och personal. Alla är vinnare.

Jonas Dahlgren

Knivsta

______________________________________________________________

Tips till Postnord Knivsta

Införd i Knivstanytt 20-06-24. Idag var jag ned till Postnord Knivsta i ett annat ärende än att just posta brev. Då upptäckte jag att butiken har öppet ända till k. 18.00. Under sommaren till kl. 17.00, men det är bra det också.

På postlådan som är i korsningen Apoteksvägen/Forsbyvägen här i Knivsta (alltså alldeles utanför Postnords butik), står att läsa att lådan töms kl. 16.00 varje vardag. Ett tips till Postnord Knivsta är att ni hellre skriver kl. 17.30 på er låda alldeles utanför butiken. Jag råkar veta att man kan komma in med brev ända fram till kl. 18.00 till er varje vardag. Gör lite reklam för er själva. Skriv hellre kl. 17.30 på er låda. Ett tips ifrån en flitig brevskrivare.

Jonas Dahlgren

Knivsta

______________________________________________________________

Lägg inte ned postbutiken i Knivsta!

Införd i UNT 20-06-28. Postnords tidigare uppdragshållare statliga Postverket har anor ifrån 1636. Det har varit framgång i flera hundra år. Dock har ryktet kommit lite på skam på senare tid. Först drog man in lördagsutdelning, sedan även söndagstömningen. Sedan blev det delade turer i Knivsta och resten av Sverige. Färre lådor. Därefter sämre tider på lådorna. Förr kunde man åka in till Uppsala och tömma ifall det var akut. Den lådan stängde kl. 20.00. Nu är det ett minne blott. Vidare chockhöjdes portot i flera etapper. Man började även med varannandagsutdelning. Nu senast i raden av trauma är att Postnord kommer att lägga ned kontoret i oktober iår i Knivsta. Hjälp! Det enda kontor man har här. Vart är utvecklingen på väg? Vi måste hejda denna dekadens av Postnord. Behåll i vart fall kontoret i Knivsta med tömning ända fram till kl. 18.00.

Jonas Dahlgren

Knivsta.

___________________________________________________________

Revidera lagen för jakt på varg i Sverige.

Införd på UNT debatt 20-08-07. Begränsa antalet vargar både i Sverige och på lokal/regional nivå. Varför inte max 150 individer i Sverige och Norge? Det måste bli enklare och snabbare att få tillstånd till skyddsjakt. Detta hävdar regionledamot Örjan Berglund och Jonas Dahlgren i Uppland, båda (C). 

Den svenska vargen är en art i familjen hunddjur som sedan längre tid tillbaka har en väl dokumenterat förmåga att kunna orsaka stor skada hos bla. renägande samer. Det finns mellan 100 000 – 200 000 Euroasiatiska vargar i världen. Det totala antalet vargar i Skandinavien under inventeringsperioden 2019/20 beräknas till cirka 450 inkl. de vargar som dött under samma period. Osäkerhetsfaktorn (konfidensintervallet) ligger mellan 356 och 585 vargar. Det är en ökning i Sverige från 2019. 1977 dök den första vargen upp i Norrbotten och efter ett par år i Värmland. Med hjälp av DNA-analyser har man kunnat konstatera att de invandrade vargarna kom från den finsk-ryska vargpopulationen.

Det finns två typer av jakt på varg och det är licensjakt och skyddsjakt. Om Naturvårdsverket bedömer att licensjakt kan genomföras utifrån de premisser om gynnsam bevarandestatus de fastställt delegeras rätten att besluta om licensjakt till Länsstyrelserna. När det gäller skyddsjakt så har Naturvårdsverket delegerat rätten att fatta beslut om jakt till Länsstyrelserna. Skyddsjakt medges för att förebygga och förhindra allvarliga skador på bla. renar.

Det finns också en möjlighet att skydda sina tamdjur genom paragraf 28 i Jaktförordningen. Alla får försöka skrämma björn, varg, järv eller lo som angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp. Som synes finns det dels lagrum för tillstånd att skjuta, dels lagrum då tillstånd saknas. Frågan som vi ställer oss, är hur bevisbördan går till för att påtala att det är en andra gång vargen är i görningen. Hur ska man veta att det inte var första gången den var där? Ska man stå och filma fåren tills att vargen slår till för att ha bevis på att det var en varg och att det var första gången? Hur ska man veta att det är varg vid alla tillfällen? Hur ska man veta att det inte var bonden själv som skadat tamdjuret för att kunna få dispens att skjuta varg? Om vargen nu slagit till en gång, hur länge ska dispensen för avskjutning kunna gälla? Det kanske dröjer 2 år innan vargen dyker upp igen. Vad gör man om man inte har något tillhygge om man är ute i skogen och stöter på en varg? Vill statsmakterna vänta ut ett andra angrepp om det är en varg i tättbebyggt område?

Förslag:

Vi tycker att Jaktförordningen på det hela taget bör ses över. Begränsa antalet vargar både i Sverige och på lokal/regional nivå. Varför inte max 150 individer i Sverige och Norge? Det mellansvenska förvaltningsområdet kan inte vara hemvist för hela vargstammen. Det måste bli enklare att få tillstånd till skyddsjakt. De som söker och utför skyddsjakt måste kunna sekretesskyddas eftersom det idag utsätt för hot och våld. Skyddsjakt måste kunna innebära borttagande av hela revir.

Jonas Dahlgren

Adoptivbarn, centervän, europé.

Örjan Berglund

(C)-ledamot i region Uppland.

_______________________________________________________________

Det går utför med bankerna i Knivsta.

Införd i UNT 20-08-20. Först ut i raden av banker var Swedbank i Knivsta. De slutade med pengahantering för några år sedan. Nordea hakade på och sist av alla Handelsbanken. Man kan alltså inte sätta in pengar på någon av Knivsta-bankerna längre. Man måste in till Uppsala. Som skäl anger man bla. omtanke för miljön. Jo, jo, men blir det inte dyrare att åka in till Uppsala med allt besvär som det innebär?

Nu senast har jag fått veta av samtliga Knivsta-banker, att nu har man även slutat med att trycka upp ID-kort till sina kunder. Hjälp! Vart är utvecklingen på väg? Det blir ju bara sämre och sämre. Jag gillar decentralisering och inte centrum-fixering. Nu måste man åka in till Uppsala för att ta ID-kort också. Jag undrar hur bankerna tänker? Ingen pengainsättning. Inget bank-ID-kort. Vad är nästa steg? Ingen bank?

Jonas Dahlgren

Knivsta

___________________________________________________________

Tag vara på högerregeln! 

Införd i UNT 20-09-04. Hur är det fatt med högerregeln i Knivsta? Om vi säger att vi är på Forsbyvägen med Postnords butik i ryggen, så är det högerregeln med den korsande Apoteksvägen. Samma högerregel även uppe vid Särstavägen, Gästgivarevägen och vid Södervägen. Det har hänt flera gånger att jag kommit från Särstavägen och det kommit yrkesförare som kör full kareta på Forsbyvägen, som inte lämnat företräde. Inte minst busschaufförer. Högerregeln gäller, vilken innebär att den trafikant som kommer från vänster har skyldighet att lämna företräde för den trafikant som kommer från höger. Man kan ju tycka att yrkeschaufförer är dem som ska kunna högerregeln bäst. Långt ifrån. Vitsen med högerregeln är att man lämnar företräde för folk som kommer från höger då du själv inte är huvudled. Det är inte störst går först som många busschaufförer tycks tro. Det ska ju inte till med en olycka för att folk ska kunna skärpa till sig. 

Jonas Dahlgren 

Knivsta.

________________________________________________________

Vart är Knivsta på väg?

Införd i UNT 20-09-19. Handelsbanken stänger 180 st. av sina totalt 380 kontor i Sverige. Närapå en halvering. 1000 anställda berörs. Fråga till Handelsbanken i Knivsta: Ni har 2 kontor i Knivsta. Kommer ni att fortsätta att vara kvar i Knivsta i vart fall med 1 kontor? Vart är Knivsta annars på väg? Först lägger Postnord ner och nu ser Handelsbanken ut att göra sammaledes eventuellt. Måtte vi få behålla våra banker i Knivsta. Bankerna tjänar ju miljarder kronor, så att vara kundnära tycker jag handlar om goodwill för i detta fallet Handelsbanken. Knivsta utvecklas med många nya medborgare per år. Då kan inte banktätheten gå åt motsatt håll. Jag uppmanar Handelsbanken i Knivsta att strida för sin sak. Ge er inte.

Jonas Dahlgren

Knivsta