Lägg inte ned postbutiken i Knivsta!

Införd i UNT 20-06-28. Postnords tidigare uppdragshållare statliga Postverket har anor ifrån 1636. Det har varit framgång i flera hundra år. Dock har ryktet kommit lite på skam på senare tid. Först drog man in lördagsutdelning, sedan även söndagstömningen. Sedan blev det delade turer i Knivsta och resten av Sverige. Färre lådor. Därefter sämre tider på lådorna. Förr kunde man åka in till Uppsala och tömma ifall det var akut. Den lådan stängde kl. 20.00. Nu är det ett minne blott. Vidare chockhöjdes portot i flera etapper. Man började även med varannandagsutdelning. Nu senast i raden av trauma är att Postnord kommer att lägga ned kontoret i oktober iår i Knivsta. Hjälp! Det enda kontor man har här. Vart är utvecklingen på väg? Vi måste hejda denna dekadens av Postnord. Behåll i vart fall kontoret i Knivsta med tömning ända fram till kl. 18.00.

Jonas Dahlgren

Knivsta