Vi ska vara tacksamma över vår monarkiska historia.

Införd på UNT debatt 20-05-14. Vi blir inte smartare än vi gör oss till. Svenskarna ska vara tacksamma över sin monarkistiska historia. Jämför detta med det f.d. rojalistiska Iran, där landet blivit en islamistisk diktatur och kommit att hamna på USA`s svarta lista. Detta säger det i Iran födda adoptivbarnet Jonas Dahlgren samt regionledamoten i Uppsala Örjan Berglund (C).

Kungen är inte vald och ämbetet går i arv. Det är hierarkiskt, och därför bör monarkin avskaffas. Ungefär så har det ofta låtit i den ovanliga debatten efter att kungen höjt rösten, mer än det ordinära.

Argumentet kan låta jobbigt. Men det finns ett nacksving att hitta: Statsministern är inte heller folkvald. Inte till rollen som regeringschef. Han är vald till riksdagen, men statsministern har han sitt parti och talmannen att tacka för. Partiet har bestämt att han är dess främsta företrädare, och talmannen har gett honom i uppdrag att bilda regering. Ni som gnäller över Kungen, måste läsa på er historia om att Regeringsformen bjuder talmannen som ansvarig för att bilda regering åt partiernas företrädare. Talmannen är inte heller folkvald. Inte heller statsråden är folkvalda. Myndighetscheferna är inte folkvalda. Detsamma gäller domarna. Där gick ni bet republikaner.

Poängen är dock inte att domare och statsministern bör väljas av folket. Vår poäng är att om någon saknar personligt mandat från väljarna, betyder det inte att hans gärning är utan legitimitet, enligt Regeringsformen. Det är folket som gör det demokratiskt förankrat.

Mot denna bakgrund ter sig det principiella argumentet mot monarki mindre imponerande. Det är korrekt att Carl XVI Gustaf inte har ett personligt mandat direkt från folket. Jo, jo, men det är riksdagen som bestämt att Kungen ska vara statschef. Det är inget att gnälla över. Liksom.

Vad gnäller då republikanerna över?

Den amerikanska typen av republik med en mäktig folkvald president kan ha sin intellektuella lockelse, men är helt overklig. Att sossar skulle gå med på detta är helt osannolikt, och knappast de andra Allianspartier heller. Varför skulle riksdagen frivilligt omforma sig till förmån för en folkvald president. Hur skulle sossarna tänka sig om Hans Scheike skulle bli president? Aj, aj, aj Rosenbad. Hur tänkte ni där?

Då blir frågan hur Sverige bir en bättre nation av att ha en cermoniell president? Vi har innan påtalat att Finlands president är dyrare, än det är för Sverige att ha en kung utan presidentval. Den debatten har vi vunnit gång på gång. På vilket sätt skulle då svenska folket känna sig bättre representerat av tex. Håkan Juholt än av Carl XVI Gustaf eller drottning Victoria? Nej, just det. Den debatten vinner vi. Gång på gång.

Skillnaden är att Kungen kan representera hela folket. Det kan varken en statsminister eller en tilltänkt president.

Monarkins försvarare använder sig för det mesta av argumenten att Kungen gör nytta för Sverigebilden utomlands, och att Kungahuset skänker glans åt ett annars gråmurrigt folkhem. Det stämmer, och de ska inte avfärdas alltför snabbt. Kanske inte främst därför att Kungen öppnar dörrar för exportindustrin, utan därför att det skapas nyfikenhet på vårt land och kultur när Kungaparet gör statsbesök. Vi tror att Kina är mer imponerade över vår Konung är någonsin Juholt kan vara.

Förankring i hela landet.

Monarkin har enande betydelse. Vi har sett det vid Tsunamikatastrofen och nu under Covid-19. Inte ens vårt hittills så skonade land går säkert för nationella katastrofer där en Kung kan gör en insats som ingen omstridd statsminister eller tjänstemannapresident förmår. Tom. våra rödaste vänner i Norrland anser att monarken gör ett bra jobb och att avsätta honom är kontraproduktivt. Vi blir inte smartare än vi gör oss till.

Jonas Dahlgren

Adoptivbarn. Svensk. Europé.

Örjan Berglund (C)

Ledamot i Uppsala Regionfullmäktige.