Utan kärnkraft står vi oss slätt

Införd i DN 21-01-29. I Sverige stod kärnkraften för hela 64 TWh år 2019. Detta motsvarar 39 % av Sveriges totala elproduktion. Utöver vattenkraft och kärnkraft kompletteras detta av vindkraft och kraftvärme. Vindkraften stod för ynka 12 % och kraftvärmen för 9 % av den totala produktionen. Vad vill jag ha sagt med detta? Jo, att nu är det kallt i Sverige, ned mot – 20 grader C i Norrland. Det var värst vad kärnkraftsmotståndarna är tysta nu när det verkligen gäller. De har nog också fattat att utan kärnkraft står vi oss slätt i Sverige.

Jonas Dahlgren
Knivsta

Här är en länk till denna insändare på DN:

https://www.dn.se/insandare/utan-karnkraft-star-vi-oss-slatt-i-vinterkylan/