Sätt upp speglar i trafiken

Införd i UNT 21-03-13. Om man kommer med cykel från Centralvägen och åker mot Kapellvägen (riktning mot Knivsta-ån) under tågviadukten här i centrum, så är där idag ganska vanskligt. Detta speciellt då det är en ganska brant utförslöpa och dessutom såhär i vårtider sand, som kan bli förrädisk rullsand. Jag har aldrig sett en olycka där i branta cykelbanan, men det är bättre att förekomma än förekommas. Att ta bort sanden är en lösning i det korta perspektivet. Jag upplever att det många gånger är fotgängare och barnvagnar som befinner sig just på cykelbanan. Därför frågar jag Gatukontoret: Kan ni sätta upp en spegel i kurvan i den branta backen? Det skulle underlätta trafiken i det långa perspektivet. En billig lösning dessutom. Vidare borde man även sätta upp en spegel i korsningen Ängbyvägen/Knivstavägen. Engvallen IP omger sig nämligen idag av mycket tät och högt buskage och där är det också osäkert om det kommer ekipage från höger på trottoaren sett ifrån Ängbyvägen. Hur ser Gatukontoret på detta om speglar?

Jonas Dahlgren
Knivsta

Här kommer en länk till inlägget i UNT:

https://unt.se/artikel/satt-upp-speglar-i-trafiken/joxk628j