Sätt upp gatlyktor!

Införd i Knivstabygden 2009-11-04. Denna vecka var jag vid sopcontainrarna invid Återvinningscentralen (Gredelbyleden) här i Knivsta. Det blir rätt tidigt mörkt nuförtiden. När jag var där, var det beckmörkt. Det är inte en enda gatlykta som lyser upp där. Detta måste ju gå att ordna. Som det nu är, kan det inte vara.

Jonas Dahlgren