Inför stopplikt.

Införd i Knivstabygden 2009-06-24. När man åker på Gredelbyleden med Knivsta centrum i ryggen kommer man efter ett tag fram till Kölängsvägen på höger sida. Trafikanterna där tros ha företräde, trots att Gredelbyleden är huvudled. På Kölängsvägen finns en lämna företrädet-skylt. Allt som oftast får man bromsa för dessa bilister och det måste bli någon ändring på det. Jag föreslår att kommunen sätter upp en stoppskylt, så får vi någon reda på oskicket. Det är stopplikt på vägen från E4:an bortanför Statoil och det fungerar ju där. Fungerar det där borde det även fungera på Kölängsvägen.

Jonas Dahlgren, Knivsta.

Jonas Dahlgren, Knivsta.