Motion om partiledare och poströstning.

Jag tror att det är många åtgärder tillsammans som vi tillsammans med övriga på den borgerliga kan göra. En åtgärd som jag nedan föreslår är dock oavhängig vad övriga borgerliga sympatisörer gör och oavhängig budget. Det är en gratis åtgärd som samtidigt ger oss gratis publicitet. Vad är då det för något förslag?

I valrörelser önskar alla partiledare att just deras budskap ska nå ut i etern. Det är svårt och i debatter blir det många gånger käbbel, så att det är svårt att nå ut till just den där väljaren som inte riktigt har hunnit bestämma sig. Alla partiledare brukar på valdagen tillsammans med sin respektive gå till valurna och till flertalet fotoblixtar och besökande medier ilägga sina brev till respektive val i respektive låda. I varje klassisk valrörelse brukar alla partiledare vara denna vana trogen.

Jag tycker detta är märkligt. Det är märkligt i så måtto att just när valdagen infinner sig och det alltså är för sent att göra mediala utspel, just då flockas medierna kring våra partiledare. Detta bör kunna göras något åt. Eftersom det är perioden innan valdagen som är avgörande för hur ett val kan göras, borde vi vara banbrytande med ett annorlunda upplägg härom.

Motionen bygger på att vår partiledare som förstahandsval bör tänka på möjligheten att poströsta. Detta för med sig att vi slår ett slag för poströstning, att vi alltsedan moderna demokratins födelse nylanserar partiledarens röst innan valdag och dessutom får den uppmärksamhet som är så svår för resp. parti att erhålla i valspurter. Alla andra partiledare som gör likaledes riskerar då att plagiera oss, vilket endast gynnar oss.

Med hänvisning till att vi har allmänna, fria och hemliga val i Sverige kan vi således inte tvinga vår partiledare att poströsta. Dock bör vi ha i våra stadgar nämna att hon/han som förstahandsval bör hålla poströstning. Motionen kostar inga kronor att genomföra och ger mycket god uppmärksamhet i media.

Jag föreslår därför stämman:
* att införa i våra stadgar att vår partiledare bör hålla poströstning som högprioriterad framför röstning på valdag, just med hänsyn tagen till att slå ett slag för poströstning samtidigt som mycket god PR fås.

Jonas Dahlgren

Knivsta