Mopeder i Alsike.

Införd i Knivstabygden 2009-05-20. Hur är det fatt med Polisen i Knivsta? Polisen skriver i annonser hur de tar krafttag mot trimmade mopeder. Gott så, men hur är det med var någonstans dessa körs? Jag bor i Nya Alsike och där har vi ett gång- och cykelstråk som går ned mot elljusspåret och Boängsvägen i förlängningen. Där är det flera som kör moped, trots att det står skylt om att det är förbjudet. Uppryckning nu, vi ska inte behöva tolerera detta. Hur ser Polisen på detta, kommer ni att agera?

Jonas Dahlgren