Påtvingande mäklarfirmor.

Införd i UNT 2005-03-16. Jag läste Anders Larssons inlägg i UNT 050311 om tidningen Bostadsguiden om ramlar ned i tid och otid i brevinkast. Jag själv har också reagerat över den notoriska omsorgen att till vad pris det vara må, slänga in tidningen även till oss som har nej tack-skyltar på dörren. Dessutom har jag meddelat till dem att jag inte vill ha tidningen. Inte betyder inte.

 

 

 

Jonas Dahlgren