Gemensam euro är bättre än ensam krona.

Införd i Borås Tidning 2003-07-03. Kritiker till euron hävdar att om Riksbanken för en fast penningpolitik inriktad på låg inflation, finns ingen anledning att kronan ska bli svagare än euron. Tvärtom har euron fallit i värde gentemot dollarn sedan starten 1999, påstår man.

Då skulle jag vilja svara att självfallet bör Sverige föra en penningpolitik som är inriktad på låg inflation även utanför euron. Det kan mycket väl lyckas bra. Fast med en egen, liten, lätt, valuta som flyter som en kork på världsmarknadens hav, skapas ändå inte stabila villkor. Företag och människor får leva med en osäkerhet gentemot euroländerna pga. växelkursens förändringar upp och ned. Ett företag får kanske mindre i pengar än den summa som står på fakturan, och en person som arbetar tillfälligt utomlands men får betalt i kronor får plötsligt mindre på sitt konto. Euron tar bort detta och skapar stabila villkor. Att euron sjönk mot dollarn i början var förståeligt. Dels tog det 3 år innan den fanns på riktigt, dels var det en helt ny valuta. Fast framförallt var den ekonomiska tillväxten högre i USA. Ser man hur dollarn gått gentemot euron den senaste tiden, är budskapet solklart; euron blir bara en starkare och starkare valuta.

Därför är gemensam euro bättre än ensam krona.

Jonas Dahlgren