Därför väger euron tyngre.

Införd i Göteborgs Tidningen 2003-06-27. Vänsterpartiet påstår felaktigt, att med EMU måste inflationen hållas nere till varje pris, på bekostnad av bekämpning av arbetslösheten. Påståendet härrör från en undersökning av utvecklingen i Storbritannien 1861 – 1957.

Den säger inget om andra länder i nutid. Sverige har under långa perioder haft låg inflation och låg arbetslöshet samtidigt. Det som avgör arbetslöshetens nivå är till exempel utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. På sikt ger däremot hög inflation också hög arbetslöshet, vilket inte minst krisen i Sverige i början av 90-talet visade. Just därför är tung euro bättre än lätt krona.

Jonas Dahlgren