Kronan kvar i kulturarvet.

Införd i Jönköpings-Posten 2003-05-13. Motståndarna till EMU hävdar att den svenska kronan är en del av vårt nationella kulturarv. Visst kan det bli ovant med nya pengar i början. Fast om euron ger bättre ekonomisk utveckling och mer samarbete i Europa kan det vara viktigare än att pengarna heter kronor. Dessutom finns det inget som hindrar att Kungens bild blir kvar på mynten. Kronan försvinner ju inte ur kulturarvet för att vi har euron – det är ju där den blir kvar.

Tidigare svenska myntslag finns ju kvar i kulturarvet trots att vi inte handlar med dem längre. Det verkar som om motståndarna letar efter brister på valutasamarbetet, brister som inte håller i en argumentation.

Därför uppmanar jag alla att rösta ja till euron i höstens folkomröstning. Gemensam euro är bättre än ensam krona.

Jonas Dahlgren