Exemplet Grekland.

Införd i Örnsköldsviks Allehanda 2003-03-13. För Grekland har anslutningen till valutaunionen EMU den 1 januari 2000 inneburit en mycket kraftig stimulans via fallande ränta och växelkurs. BNP-tillväxten ökade från 3 till 4 procent per år. Grekland har en historia med mycket hög inflation, som under 1990-talet reducerades påtagligt och ledde till att konvergenskriteriet för deltagande i valutaunionen kunde uppfyllas. I Grekland har i genomsnitt inflationstakten den senaste tiden legat ca. en procentenhet över genomsnittet i euroområdet. EMU-motståndarna borde kunna dra någon slutsats av vad EMU därmed kan innebära för svensk del.

Jonas Dahlgren