Vi bör gå med i EMU.

Införd i Enköpingsposten 2002-11-20. EMU handlar bland annat om hur företagen kan klara sig. Det är lättare att driva företag – åtminstone om du är ett någorlunda stort företag – i en miljö där du lätt kan sticka ut kommersiella papper, företagsobligationer eller olika typer av certifikatprogram på en massmarknad som fungerar jättebra. Det ger konkurrensfördelar för dem som finns på den här marknaden. Nu kan man då hävda att svenska företag kan göra det redan idag. Det finns ju inget som hindrar Volvo eller mindre industriföretag som Trelleborg att verkställa en emission och alltså ge ut papper utställda i euro. Fast du får ändå en balansräkningsrisk, att du har tillgångarna i en valuta och skulderna i en annan valuta. Det ger en konkurrensnackdel. Därför är gemensam euro bättre än ensam krona.

Jonas Dahlgren
Adoptivbarn. Svensk. Europé.