Sverige bör gå med i EMU.

Införd i Kristianstadsbladet 2002-11-01. Man kan konstatera att Sverige till ungefär dryga 90 % redan har gjort anpassning till EMU, vi har alltså redan tagit de kostnader som finns i samband med EMU. Då är frågan: ska vi ta de ytterligare knappa 10 % i anpassningskostnader och i anpassning överhuvudtaget med alla andra stabiliseringspolitiska effekterna? Kostnaden att gå tillbaka hela vägen till det gamla systemet och göra Riksbanken beroende igen, de kostnaderna kommer att bli väldigt höga. EMU-medlemskap är därför inte bara mest följdriktigt utan också högaktuellt.

Jonas Dahlgren.
Adoptivbarn. Svensk. Europé.