Fimpa myterna Östros!

Införd i Lundagård 2002-02-01. I nr. 9/01 Lundagård bräker utbildningsministern ut sin ilska för fulla gomsegel över min verklighetsbild av den nuvarande Lärarhögskolan. Utbildningsministern borde istället uppskatta att studenter och forskare deltar aktivt i samhällsdebatten för att förbättra sin vardag. Kanske är det så att Östros har missuppfattat vilka grunder en god högre utbildning vilar på? Om allt vore frid och fröjd inom den svenska skolan skulle inte så kallade ”privata alternativ” uppstå.

Det är uppenbart att Östros behöver sig en titt i verklighetens Lärarhögskolor, för han verkar inte veta att den s-märkta skolpolitiken inte håller måttet. Som gymnasielärare har jag haft mycket liten användning av mina 40 p. vid Lärarhögskolan och året där känns som ett förlorat år. En tveklös majoritet av den kull jag tillhörde som examinerades har samma vittnesbörd att meddela. Ganska säkert är detta också den sammanfattande domen som vi studenter ger den s-märkta utbildningspolitiken. Ännu djupare ämneskunskaper med forskningsförankring är önskvärt. Detta borde bland annat efterföljas av fler lektorat inom gymnasieskolan. Pedagogiskt flum kan aldrig ersätta djupa ämneskunskaper. Fast djupa ämneskunskaper innebär inte sossarnas partibok.

Östros har faktiskt rätt i att Moderaterna säger nej till regeringens skol- och forskningspolitik. Östros har rätt i att Moderaterna säger nej till regeringens flum-pedagogik. Dock har Östros fel när han hävdar att Moderaterna inte vill förbättra den högre utbildningen och forskningen. Moderaterna är det enda parti som har insett att det behövs ekonomiska resurser för att kunna erhålla en forskning och grundutbildning i världsklass. Det är därför vi avsätter minst 7,3 miljarder mer än vad socialdemokraterna gör till högre utbildning och forskning. Det är också därför vi säger nej till regeringens urholkning av grundutbildnings- och forskningsanslag. Vad sedan Östros vill kalla vår politik är fullständigt likgiltigt. Faktum kvarstår: myter och halleluja skapar inte grundutbildning och forskning i världsklass. Det borde Östros inse. Därför borde han bryta med Thams tidigare politik och inte försöka överträffa den. Vi vet redan, utifrån den massiva kritik som Tham fick mottaga från forskarsamhället, att Thams politik var i grunden förödande.

Tyvärr bygger Östros sitt resonemang på myter. Detta är synd. Verkligheten räcker.

Jonas Dahlgren