Överdyr karta kom på avvägar.

Införd i UNT 2007-08-13. ADMINISTRATION. Hur står det till på stadsbyggnadskontoret i Uppsala? Jag skulle ha ut min nybyggnadskarta, med en fastighetsbeteckning som är unik för alla fastigheter i Sverige. Den kostar Uppsala kommuns taxa 4 200 kronor (105 G gånger 40 kronor.) Den är alltså överdyr. 4 200 kronor för några kartor. Det är en styggelse! (G betyder grundtal och fastställs av kommunens politiska ledning. 105 ger en vink om storskalighet och tidsvinst, genom att det i detta fall är flera tomter inalles med samma struktur. En enskild tomt inne i staden kostar exempelvis 150 G. G multipliceras med ett belopp som kan ändras från år till annat). Nu hände det sig att två andra personer gick in och hämtade mina kartor och de måste alltså ha angivit min adress! Reception släppte in folk som uppgav sig vara andra personer. Kartteknikern gav ut fel kartor till obehörigt folk. Det var inte hennes fel, det är ett systemfel. Kartorna är alltså inte bara dyra utan de kan också hamna i fel händer. Nu var kartteknikern så ödmjuk att hon ställde sig och gjorde om allt jobb på övertid. Hon är veckans hjälte.

Jonas Dahlgren