Vart tog Sverigekartan vägen?

Införd i Svenska Dagbladet 2006-09-19. I detta val visade inte SVT hur rösterna spridit sig ute i riket. Det är en tillbakagång i utvecklingen, varför fick man inte se det? Förr i världen kunde man följa valresultatet kommun för kommun. Eftersom valet blev relativt jämnt, hade vi tittare mer schematiskt kunnat följa med om man såg vilka kommuner som man hade räknat. Att säga att 4 000 av 5 783 distrikt är räknade, säger föga för den politiskt intresserade.

Jonas Dahlgren