Icke-röstning är också en signal.

Införd i Nerikes Allehanda 2006-09-12. Antalet osäkra väljare är ovanligt högt denna valrörelse. Ungefär var femte svensk vet inte hur han ska rösta. Det är rimligt att tro att osäkra väljare kanske inte kommer att gå och rösta. Valdeltagandet har under dem tio senaste åren sjunkit. Professor i statsvetenskap Sören Holmberg befarar nu att valdeltagandet nu med tvekan kommer att ens nå över 80 %. Ok, nu ska vi se här. Ett högt valdeltagande är inget självändamål. Det finns inget värde i ett högt valdeltagande, om tex. man ändå röstar ”som generationer” har gjort. Själv förordar jag naturligtvis att folk röstar på (c), men jag tycker att det är upp till var och en att rösta. Storebror staten ska inte lägga sig i detta. Att inte rösta är också ett sätt att rösta. Genom att inte rösta sänder man ut signalen att jag hittade inget parti som passade mig. Man är inte mindre värd medborgare om man inte röstar.

Jonas Dahlgren