Inkonsekvent Persson!

Införd i Svenska Dagbladet 2006-08-07. Göran Persson (s) frågade moderaternas dåvarande partiordförande Bo Lundgren 2002, hur han som köpt en villa för 6 miljoner kunde veta hur vanligt folk hade det. Okej nu ska vi se, nu har vi 2006 och samma Göran Persson har köpt sig ett gods för dubbla summan, 12 miljoner kronor. Vad ska man säga? Man kan inte sitta och slänga sten när man själv sitter i glashus.

Jonas Dahlgren