Fred får man inte på en kafferast.

Införd i Sundsvalls Tidning 2005-10-29. DEBATT. Varför beter sig Sverige så hattigt med sina internationella insatser? Det finns mycket i övrigt att önska med regeringens upplägg kring sina styrkor i utlandstjänst, poängterar Jonas Dahlgren.

Sverige har idag ca. 700-800 soldater idag i utlandstjänst. Största svenska truppbidraget har vi i Kosovo (KFOR) med 320 man, följt av Liberia 230 man, Afghanistan 80 man, Bosnien 70 man samt Sudan 6 man. Som synes är det spridda skurar. Sverige har gott anseende utomlands för genuint god och helt igenom lyckade uppdrag. Ser vi till oroshärden Kosovo, har ingen soldat omkommit under svenskt befäl. Svenska brigadgeneralen Anders Brändström har lyckats med sin huvuduppgift att skydda del av Kosovo, dock inte helt utan trauman.

Vad händer i det läget? Svenska regeringen med försvarsminister Leni Björklund, bantar ned lyckosam bataljon till ett kompani, för att lägga krutet i Afghanistan. Är det bra eller dåligt? Vad är agendan för utlandsstyrkorna? Vad vill Sverige? Varför satsar vi inte på en yrkesarmé? Bör vi inte spinna vidare på den tråd vi redan påbörjat? Finns inte risk att det blir varken hackat eller malet? Kosovos arbetslöshet ligger på 60 %. Genomsnittsinkomsten är på under 3000 kr/mån. 50 % v Kosovos befolkning är under 20 år. 1:a världskriget har kopplingar till det oroliga Balkan. Balkan är historiskt sett en välkänd krutdurk. Skulle KFOR under NATO-befäl bantas bort, skulle oroshärdar blossa upp igen. Det är enkel matte.

Vad göra?

Jag tycker att det är hattigt från regeringshåll. Vi bör ha en agenda för våra internationella insatser. Vi bör placera våra insatser efter vad som KAN hända, inte vad vi HOPPAS hända. Att Leni Björklund har ett regeringsbeslut på att vi ska satsa på Afghanistan istället för Kosovo, betyder inte att det blir lugna gatan på Balkan. Så fel hon tänker och så fel det blir. Det är synd på så rara ärtor. Vi har en så bra bataljon, men så dålig regering. Vi bör undvika att gå baklänges i en konflikt. Min medicin är tydlig agenda, bra framförhållning och låta bataljonen verka tills uppdrag slutfört. Fred får man inte på en kafferast.

Jonas Dahlgren