Se video


Om föreläsningar om Aspergers och AD/HD

Om Aspergers och AD/HD. Hör den populäre Jonas Dahlgren gästföreläsa om Aspergers och AD/HD. Han föreläser i hela Sverige och för alla. Dahlgren berättar om vilka möjligheter som ett handikapp ändå är och dämpar den mediestorm om diagnoserna, som han menar bygger på icke-sakligt innehåll. Han ger en mycket saklig uppfattning om diagnoserna. Föreläsningarna är främst avsedda för Landsting, vårdfolk, Socialnämnd, Patientnämnd, BUP, men även andra enheter är varmt välkomna. Dahlgren lovar svara på inbjudan inom 2 vardagar!

Att boka föreläsningar om Aspergers och AD/HD

Om Aspergers och AD/HD. Upplänningen Jonas Dahlgren svarar på praktiska detaljer kring att boka honom som föreläsare i Aspergers och AD/HD. Vilka är målgrupperna? Vilka referenser har han? Korta eller långa föreläsningar? Har han någon hemsida? Kan han skräddarsy uppdragen? Har han FA-skattsedel? Vilket färdsätt tar han för att komma? Hur gör man för att snabbt komma i kontakt med honom? Hör Jonas Dahlgren konkret svara på alla dina frågor!

Aspergers och AD/HD. is proudly powered by WordPress.
Theme "The Fundamentals of Graphic Design" by Arjuna
Icons by FamFamFam