Ge mer pengar åt armén!

Jag har själv gjort lumpen inom armén på det glada 1990-talet, och besväras klart av att armén idag är underfinansierad. Armén har idag stora brister om det skulle bli krig idag, både sett till personal och materiel.

Riksrevisionen slår fast i en utredning idag att försvaret 2015 var helt klart underfinansierat. Först underskattades arméns svåra utgångsläge. Sedan prioriterades investeringar på Jas 39 E och den nya ubåten A 26, vilket minskade arméns materielprojekt. Försvaret borde tidigare gjort klart denna obalans för regeringen. Krigsdugligheten har iochförsig ökat, men alldeles alldeles för långsamt enligt Riksrevisionen. Arméchefen har numera fått mer att säga till om. Att ge armén mer makt, skulle vara mer effektivt. Om det skulle bli krig idag, skulle Sverige inte klara sig.

Annat var det på min tid, när jag gjorde lumpen i Jämtland. Jag vill minnas att vi var inalles 13 brigader om inte möjligt 14 brigader. Vi hade hela 52 bataljoner på 1990-talet. Armén har idag inte haft möjlighet att uppnå det som riksdag och regering har beslutat om. Det var efter ryssarnas invasion av Krim 2014, som Sverige lade om sin försvarspolitik. Efter 20 års internationella fredsinsatser, skulle försvaret av Sverige åter bli en huvudsyssla. Därför beslutade riksdagen i försvarsbeslutet 2015 om ökade anslag under fem år. Jättebra, enligt mig.

Jag vädjar till försvarsminister Peter Hultqvist att åter satsa på armén. Jag minns armén som fokuserad, kunnig, etablerad och med mycket tydligt ledarskap. Man hade hög grad av framförhållning. Vi hade ett schema varje vecka som vi skulle följa. Befälen var välutbildade och vi hade en bred spridning av utbildning av försvarets olika grenar. Byggnaderna var rustika och övningarna i fält var genomtänkta. Kort sagt, det vore synd på så rara ärtor att inte behålla den positionen. I vart fall att lägga ned mer pengar än som varit under 2000-talet på armén.

På bilden nedan visar jag Haubits 77 B. Arméns stolta projekt under 1990-talet.

Jonas Dahlgren

Knivsta.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Ge mer pengar åt armén!