Mest kryssad borde få mandatet.

Införd i Nerikes Allehanda 2006-10-21. Vad hände med personvalet? Det krävs antingen en väldigt bra placering uppe i toppen, eller 8 procent av personkryssen för att nå riksdagen. I detta riksdagsval personkryssades blott 6 personer in. Vad är detta?

Tanken bakom personvalsreformen, var ju inte att göra det svårt, ja, jättesvårt, att nå riksdagen. Förvisso är spärren lägre till kommunen, bara 5 procent. Fast varför inte sätta 5 procent som riksdagsspärr? Var fick man 8 procent ifrån? Att 6 personer av 349 möjliga personkryssas är ju totalhaveri. Sänk ribban till 5 procent eller, allra helst, ta bort gränsen och låt den som är mest kryssad få uppdraget.

Det skulle öka engagemanget för valen och i förlängningen också kunna öka valdeltagandet. Då slår man till och med två flugor i en smäll. Man ska ju inte försvåra för väljarna att kryssa fram sina favoriter. Alliansen är som helhet för personvalet. Därför uppmanar jag Reinfeldt med flera att ta tillfället i akt att justera i vallagen. Det är inte alldeles nödvändigt med en korrigering av grundlagen. Passa på nu medan tid är. Leve personvalet!

Jonas Dahlgren