Motion om skyddsjakt.

Vargen ska puts veck! Varg, Canis lupus, art i familjen hunddjur som sedan längre tid tillbaka har ett dokumenterat anseende att vara farlig. Vargen fridlystes 1966, sedan den nära nog utrotats, men har sedan 80-talet en säkerställd reproduktion. Numer kan, om Naturvårdsverket medger, sk. skyddsjakt tillåtas om välmotiverade grunder finns. Ett motiv till avskjutning är det obehag och dem förluster som människor i vargområden tvingas utså. Det kan handla om att barn inte törs gå till skolan eller att tamdjur blir uppätna eller rivna. Sedan finns också nödvärnsaspekten som kan motivera dödande av varg. Vargens påstådda farlighet för människan må vara överdriven, men i områden med dålig bytestillgång kan den ibland slå tamdjur och ibland även oss knegare som är ute på fältet och detta inalles är upprinnelsen till denna motion.

Vad säger lagen?

Jaktlagen reglerar jaktfrågor i ett övergripande perspektiv, medan Jaktförordningen är mer detaljerad. För denna motion är Jaktförordningen den mest adekvata. Skyddsjakt är jakt på vilt som varg/björn/järv/säl och lo. Denna motion berör främst varg eftersom jag tycker den är rena dyngan för oss knegare.

24 § Jaktförordningen handlar om att jaga vilt med tillstånd.

24 § Jaktförordningen berör att Naturvårdsverket på myndighets initiativ självmant bestämma om det ska skjutas vilt.

28 § Jaktförordningen reglerar skyddsjakt utan myndighets beslut om viltet dödat tamdjur och händelsen är ett 2:a angrepp (dvs. viltet måste varit i farten en gång innan).

Naturvårdsverket ger dispens till skyddsjakt av vilt. Resten av viltdjuren (tex. grävling, räv osv.) är det Länsstyrelsen som ger dispens för.

Som synes finns det dels lagrum för tillstånd att skjuta, dels lagrum då tillstånd saknas. Frågan som jag ställer mig, är hur bevisbördan går till för att påtala att det är en andra gång vargen är i görningen. Hur ska man veta att det inte var första gången den var där? Ska man stå och filma fåren tills att vargen slår till för att ha bevis på att det var en varg och att det var första gången? Hur ska man veta att det är varg vid alla tillfällen? Hur ska man veta att det inte var bonden själv som skadat tamdjuret för att kunna få dispens att skjuta varg? Om vargen nu slagit till en gång, hur länge ska dispensen för avskjutning kunna gälla? Det kanske dröjer 2 år innan vargen dyker upp igen. Vad gör man om man inte har något tillhygge om man är ute i skogen och stöter på en varg? Är det sådant man får räkna med? Vill statsmakterna vänta ut ett andra angrepp om det är en varg i tätbebyggt område?

Förslag

Jag tycker att Jaktförordningen på det hela taget bör ses över, speciellt med avseende på varg. Enda raka är att få fimpa vargen så fort man ser en. För att gå djurrättsaktivisterna till mötes kan den gamla lagen för resten av vilten få bestå. För att säkerställa vargens fortlevnad kan man inhysa ett gäng vargar på Skansen och Kolmården. Med denna lagändring kan vi gå säkrare ute i markerna och Centerbönder/renägare får mindre byråkratiskt trauma med bevisbörda i rättsinstans. I det fall avskjutning av hund inträffar i tron att det var varg, ska detta bedömas som otillåten skyddsjakt och därmed bibringa jägaren straff enligt tariff.

Med anledning av detta föreslår jag Centerstämman:

* Att fotfolket varhelst i Sverige man befinner sig, ska få skjuta varg så fort man ser den utanför djurpark såsom Skansen och Kolmården.

* Att vargen finge få sin frizon på Skansen och Kolmården.

* Att Jaktförordningen/Jaktlagen justeras till förmån för fri avskjutning av varg utanför djurpark.

* Att avskjutning av hund i tron att det var en varg ska bedömas som otillåten skyddsjakt.

* Att förordningen/lagen ska börja tillämpas senast våren 2012.

Jonas Dahlgren