Rena rama aprilskämtet från Posten.

Införd i UNT 2014-03-19. Har Posten någon förklaring till att man ändrar sina prislistor? skriver Jonas Dahlgren. Posten kommer snart att höja portot. Det gäller för försändelser från 50 gram ända upp till 1 kilo, som blir 8 kronor dyrare. Att skicka 2 kilo blir dock 2 kronor billigare. Hur tänkte man där? Om jag sänder ett brev från Alsike till Husby Långhundra är det ju inte så att brevbäraren tänkte:

Nämen detta brev väger 2 kilo, det är lättare för mig och borde bli 2 kronor billigare jämfört med Dahlgrens brev på 1 kilo. Hans brev är för lätt och för det ska vi straffa honom med 8 kronor. Vilken annan kundkategori kan man hålla på så här med? Skulle man höja mjölken med 8 kronor skulle det bli rena ramaskriet.

Låt pristarifferna vara och håll inte på och fingra på systemet. Har Posten någon förklaring till att man ändrar sina prislistor? Posten kanske svarar att lägsta viktintervall höjs från 20 till 50 gram. Jo, jo, men då kunde man ju haft 50 gram från första början. Man kan inte komma i efterhand och fingra på systemet.

Vet ni vilket datum Posten har valt att göra denna ändring på? Gissa! Ledtråd: april.

Jonas Dahlgren