Vänlighet.

Införd i UNT 2003-08-23. Replik till Ivar Lindberg (UNT 12/8): Ivar Lindberg skriver i ett svar till mig att allt är frid och fröjd inom vården och att det inte finns skäl till invändningar. Mitt intryck är att han anser att alla som inte tycker som han gör gnäller.

Min invändning bottnade i att jag tycker att det inte kan skada om man möts med en liten nick eller en hälsning när man besöker en vårdcentral, en skattemyndighet eller en folktandvård. Det kostar ju ingenting! Lindberg relaterar till 90-talet och bedyrar att det inte finns några brister i servicetänkande bland offentlig aktörer.

Att hälsa vänligt på varandra kallar vi för artighet.

Jonas Dahlgren