Många nöjda med euron.

Införd i UNT 2003-09-02. På 80-talet funderade jag på att gå med i scouterna. Jag kände dock inte riktigt till hur föreningen var, så därför passade jag på att fråga några kompisar som var med. Dem jag frågade var positivt inställda varpå jag själv gick med. Såhär efteråt har jag aldrig ångrat att jag blev medlem.

Liknande paralleller drar jag inför det stundande eurovalet. 70 procent av euromedborgarna är nöjda med sin euro, där siffrorna är 80 procent eller mer i vissa länder. Inte i något euroland är den positiva inställningen lägre än 60 procent. Euromotståndarna som försöker skrämma med allehanda propaganda måste kunna dra någon slutsats av detta.

Jonas Dahlgren