Knivsta.nu

Införd i Knivstabygden 2010-10-13. Ju fler kockar.

Jag läser i Knivstabygden v. 39 att (m) vill ha en stor majoritet i kommunfullmäktige, där även Knivsta.nu (K.nu) ska ingå. Ifall vi skulle räkna på nuvarande majoritet (m, c, fp, kd, mp) skulle det innebära 18 mandat av totalt 31 och därmed en majoritet i fullmäktige.

Om (K.nu) ingår, blir det riktigt mycket folk i majoriteten; exakt räknat blir det 23 mandat. 18 mandat anser jag redan vara en majoritet. Jag kan ej förstå att det ska ingå än fler partier? Vad är det man brukar säga? Ju fler kockar, desto sämre soppa.

Jonas Dahlgren, Knivsta.

Jonas Dahlgren