Minskad arbetstid med bibehållen lön?

Införd i UNT 2005-10-03. ARBETSTID. Svar till Wolfgang Kirsten (26/9 -05): Anledningen till att jag vänder mig emot vänsterns och tokfeministernas förslag beträffande kortare arbetsdag är att de menar att man ska ha minskad arbetstid med bibehållen lön. En reallönesänkning skulle rädda jobben kvar i Sverige.

Jonas Dahlgren, Knivsta

Jonas Dahlgren