Långsamma kvarnar.

Införd i Nerikes Allehanda 2003-12-01. DEBATT. För att snabbare lagföring ska komma till stånd, bör en annan rollfördelning mellan polis och åklagarväsende göras. Idag är ärendebehandlingen alldeles för tungrodd. Detta skriver Jonas Dahlgren, ang. reformförslag inom svensk lagstiftning. 

Öka effektiviteten och se till att polis- och åklagarmyndigheter fungerar bättre än idag. Vi borgare anser att det är viktigt att brottsmålsprocessen genomförs snabbt, framför allt med hänsyn tagen till dem som ska tvingas vittna.Det som speciellt är ett problem just nu är att det inte finns tillräckligt med poliser och åklagare. Många ärenden får vänta alldeles för länge. Detta innebär att brottsoffren blir offer i större utsträckning. Regeringen måste dela ut tillräckligt mycket resurser till rättsväsendet för att det ska fungera, men så är det tyvärr inte. (C) vill därför ge mer pengar till både polis och åklagare och vi vill strama upp organisationen så att den fungerar bättre.

Mina förslag till förbättringar med anledning av detta:

  1. Andra än åklagare bör kunna ges i uppdrag att utfärda en stämning sedan åklagare beslutat om stämning. Andra än just åklagare bör kunna underteckna kallelser. Dessa andra kan t.ex. vara kommunala tjänstemän/kontorister hos polis, eller polisen själva.
  2. I vissa brottmål som kräver personutredning, som i regel görs av frivårdsmyndigheter, är det en domstol som ska besluta om det. I stället anser jag att en åklagare bör ges behörighet att besluta att hämta yttranden från frivårdsmyndighet.
  3. Från polishåll klagas det över att det är svårt att få personer kallade till förhör att inställa sig. Dels kan det bero på att det är bökigt att åka och hämta den tilltalade, dels att vitet för frånvaro inte avskräcker. Jag föreslår därför en fyrdubbling av vitesbeloppet med omedelbar verkan. Det ska vara slut på allt daltande.
  4. Enligt 23 kapitlet 7§ rättegångsbalken begränsar sig polisens möjlighet att hämta tilltalad till en väglängd om 5 mil. Detta är uppseendeväckande och försvårar utredningens arbete.Polisen ska kunna få åka när som helst och hur långt som helst för att fånga folk och föra tilltalad till förhör eller förhandlingar.
  5. Åklagare ska inte behöva gå via rätten för att väcka åtal. Han ska kunna göra det utan deras medgivande. Idag kan förvisso åklagare helt själv väcka åtal, men det gäller bara i vissa fall. Jag vill att det ska gälla alla.

Enligt mig skulle detta sammantaget ge en annan rollfördelning med snabbare och mer effektiv lagföring som följd.

Jonas Dahlgren