Motion om proffsboxning.

Fotnot. Lagen från 1970 som jag skrivit nedan om, upphävdes 2006. Proffsboxning är tillåten i Sverige sedan 2006, men det krävs tillstånd av den lokala polisen. Min motion ger alltså en vink om att den enskildes skaparkraft och viljeyttring alltid kan ge resultat ända in i riksdagen. Min motion är således inaktuell, men vittnar om att jag var tidigt ute med vad som kom att rendera med att proffsboxning kom att bli tillåtet i Sverige. Jonas Dahlgren har helt enkelt gjort det igen.

Denna motion förordar att proffsboxning blir tillåten.

Sverige är det enda land i EU som förbjuder proffsboxning. Vi har en lag från 1970 som är synnerligen egendomlig. Amatörboxning är tydligen tillåten, men inte proffsboxning. Det är inte rimligt, för man antas ju slå lika mycket i båda fallen. I Sverige finns idag 16 aktiva svenska proffsboxare som tvingas gå sina matcher utomlands och därmed förvägras möjligheten att låta svenska publiken titta. Det är ett elementärt anständighetskrav att människor har rätt att göra vad dem vill på sin fritid och/eller ha rimliga sysselsättningsintentioner. En professionell karriär som boxare kan i detta sammanhang vara något positivt.

Lagen från 1970 som förbjuder professionell boxning i Sverige är märklig såtillvida att boxning av amatörer är tillåten men inte boxning på proffs. Det är i princip inga skillnader på amatörboxning och professionell boxning. Svåra skador är sällsynta i båda fallen och kan de facto undvikas genom omsorgsfulla läkarundersökningar.

Viktigaste skälet till att jag vill att proffsboxning, innan 2004 års slut, är att den är en fostrande idrottsutövning som i princip inte är mer riskfylld än annan idrott. Eller vill lagstiftarna pådyvla ungdomar att diskus alltid är mer givande än boxning? Boxning har en viktig social funktion och lyckas ofta fånga upp ungdomar som befinner sig i utförsbacke. Den engagerar dessutom nuförtiden både män och kvinnor. Där finns idag många kvinnor engagerade inom boxningen. Boxningen kan även bidra till integrationen av invandrare. All statistik visar att boxning börjar få en allt starkare ställning bland invandrarungdomar.

Sammantaget ger detta en tydlig bild; proffsboxningen har mycket att erbjuda svenska ungdomar och idrottsutövare om den i lag blir tillåten.

Hur troligt är det då att en sådan lag kan genomföras? Det är ett sällan skådat bra läge för boxningsvänner. Fd. idrottsminister Mona Sahlin (s) i den socialdemokratiska regeringen, förespråkar tex. återinförande av professionell boxning i Sverige och idrottsministens syn på boxning delas tom. av kristdemokraternas fd. partiledare (numera EU-parlamentariker) Alf Svensson. Det ska alltså mycket till för att partipolitiska tendensen ska gå i annan riktning. Jag förordar därmed att vi inom (c) ska påskynda processen av en legalisering av proffsboxning, innan 2004 års utgång. Skälen är dels av jämförelser till amatörboxning, integrationsmässiga, fostrande, dels att lagen från 1970 behöver uppdateras. Om lagändring genomförs bör det vara lämpligt med en utvärdering efter 1 år.

Enligt ovan skrivna text föreslår jag härmed Centerstämman:

* Att innan år 2004 års utgång legalisera professionell boxning i Sverige.

* Att efter ett år göra en utvärdering av hur lagändringen praktiskt fungerat.

Jonas Dahlgren