Ta vara på personalen!

Införd i UNT 2004-07-29. Man hör om landstingets trauma, både vad gäller arbetsmiljö och ekonomi inte minst. Landstingets budget gick förvisso plus 190 miljoner kr för 2003, men detta sedan man höjt landstingsskatten med 75 öre. Själva verksamheten går minus med 100 miljoner, 100 läkartjänster ska bantas bort och Samariterhemmet kommer inte längre att vara sjukhus. Klagomål mot detta råder det ingen brist på. Själv vill jag fimpa landstinget och privatisera hela paketet. Jag är inte ofta till sjukhuset, men den här veckan hade jag fått en kallelse till röntgen, på Akademiska sjukhuset i Uppsala pga. ömmande knä.

Med mycket måttliga förväntningar, tänkte jag att jag skulle se hur detta skulle gå. Jag fick behandling av remitterande läkare Anders Nilsson. Läkaren berättade att besparingarna hade gjort att han hade fått 2000 fler patienter per år samtidigt som hans underläkare rationaliserats bort. Detta märkte jag dock inte alls i hans profession. Han tog sig tid, var lugn, ödmjuk, trevlig och mycket lämplig på det hela taget. Han verkar ha gått första kursens charmkurs. Ett fång rosor till dessa läkare och sjukhuspersonal som trots svångrem jobbar jättebra. Till sjukhusdirektör Erik Hemmingsson vill jag säga att han ska ta vara på sin personal!

Jonas Dahlgren