Fler bygglov – mer fart.

Införd i Knivstabygden 2009-04-15. Knivsta kommun är en framtidskommun. Det är många inflyttande och byggnationen av nya villor är ett tecken på det. Nu tycker jag att kommunen bör anställa fler bygglovshandläggare, så att det går fort att kunna få bygglov. Detta tar oss dessutom oss ur krisen. Tack vare fler bygglov, byggs det fler hus och därigenom sysselsätts fler. Så vad sitter kommunen och väntar på? Mer verkstad och mindre ytligt snack.

Jonas Dahlgren, Knivsta