Fotbollsflyg fiasko för finansministern.

Införd i Norrköpings Tidningar 2004-06-28. TV´s Rapport meddelar 040623 om att finansministern åkt reguljärflyg till Lissabon och därefter till Porto för Sveriges EM-match i fotboll mot Italien. På tillbakaväg hem till Sverige rekvirerades inhyrt plan från försvaret för skattemedel på 75 000 kr! Finansminister kallar uppdraget officiellt men det är uppenbart att Ringholm, som är mycket fotbollsintresserad, knappast åkte till Porto av några utrikespolitiska skäl. Skälet var av helt privat karaktär och borde betalats av honom själv. Det är en skammens svarta avgasrök att han leker med skattebetalarnas pengar på detta sätt. Ringholm förundras över att (s) fick så dåligt resultat i EU-valet. Ett val där endast 24,7 % av väljarkåren gav (s) sitt stöd, ett resultat som odiskutabelt vittnar om fiasko. Valresultatet var det sämsta (s)-resultat sedan 1912. Ringholm och socialdemokratin måste rannsaka sig själva och försöka leva som man lär. Det går inte att i ord tala om solidaritet och rättvisa, för att sedan i handling göra något helt annat. Ungefär så trovärdig blir man.

Jonas Dahlgren