Skäll lagom på Swebus!

Införd i UNT 2003-03-28. I UNT 18/3 ondgör sig Anders Ohlsson m.fl. över de brister på Swebus* som man menar finns. Sällskapet spyr galla över att rutinerna är bristfälliga. Jag är själv busschaufför för Swebus som ingår i det norsk-brittiska moderbolaget Swebus Concordia med många anställda i hela landet. Bara här i Uppland är vi 675 anställda, varav 216 i Uppsala. Med 227 bussar och 2 480 turer om dagen är vi den tveklöst största bussaktören i länet. Med hänvisning till att vi har så många turer kan man lätt tänka sig att det kanske blir en och annan försening eller liknande. Det måste därför finnas någon sans och balans i allt skällande. Skällandet kan vara befogat ifall trafikparternas aktörer inte gör sitt bästa eller om man bortser ifrån råd och tips till förbättringar. Nu gör vi chaufförer så gott vi kan, vår driftchef Antero Ijäs likaså. Tänker man på rådande trafiknät och trafikförhållande (speciellt i Uppsalas innerstad) är det nära på ett under att trafiken rullar.

Det vore mer konstruktivt om kritikerna i stället för att skälla gav konstruktiva förslag till förbättringar. Utan Swebus som länets stora trafikaktör hade länstrafiken inte fungerat.

Jonas Dahlgren

* Swebus har bytt namn och heter idag Nobina. Nobina bildades 1997 genom att dåvarande Concordia Bus kom att förvärva Swebus ifrån Stagecoach.