Låt Victoria träda till som drottning.

Införd i Nya Wermlands-tidningen på debattplats 23-12-08.

Sveriges grundlagar är de fyra grundlagar som reglerar Sveriges statsskick. Dessa grundlagar är regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. I successionsordning 1810:0926, står det vem som får bli kung och drottning i Sverige. Enligt den svenska författningen Lag 1979:935, ska den äldste tronarvingen ärva titeln efter nuvarande Kung Carl XVI Gustaf Bernadotte. Eller mer korrekt: Äldre syskon och äldre syskons efterkommande ha därvid företräde framför yngre syskon och yngre syskons efterkommande. 

Detta bör vi ta vara på. Min poäng är att Kungen bör sluta på topp och abdikera relativt snart. Han börjar lite till åren och han har haft närapå 50 lyckade år på tronen om rikets regent och statschef. Kronprinsessan, som är den äldste i tronarvingefrågan, har skolats in i sin blivande roll som Drottning redan som barn. Detta är mammas gata för henne. Hon spelar hemmamatch.

Skälet att detta bör ske redan nu, är att det råder ingen diskussion huruvida vi ska ha en monarki eller inte. Saken gäller när Victoria tar över, då Kungen tar efterlängtad pension efter gott förvärv. Jag anser att tiden är mogen nästa år 2024. Kungen bör naturligtvis rapportera detta till regering och riksdag, men i övrigt ser jag inga formella hinder. Kungen är vald i många år som rikets mest populära person. Victoria kommer även hon mycket högt upp i förtroendemätningar. Detta bör ske 2024, eftersom det är exakt mittemellan valår och stör inte den politiska processen i övrigt. Om vi säger att detta sker 2028, finns risken att vi har ett rött styre på Rosenbad. Både S och V är kända motståndare till monarkin, om man nu läser innantill i deras partiprogram. Om då Kungen abdikerar efter ett val med rött styre, finns risken att de röda ifrågasätter och stör abdikationsfrågan. Där är vi inte alls ännu. Inte på något sätt. För att det ska ske under ordnade former, tycker jag att nästa år 2024 kan vara ett bra tillfälle. Jag ser inga juridiska hinder i sak. Inte vad jag känner till.

Jonas Dahlgren

Knivsta.