Har CSN någon service?

Införd i Sundsvalls-Tidning 2002-03-07. Hur är det med CSN´s service? Vid februari månads slut var 5 900 ärenden hos CSN som inte var påbörjade. Detta trots att de var nästan en månad gamla. I slutet av februari var totalt 13 500 ärenden ej avslutade. CSN´s dåliga kapacitet att handlägga ärenden innebär att tusentals studenter inte har några pengar att köpa mat eller betala hyran för. Förhållandena är naturligtvis oacceptabla och CSN blir svaret skyldiga. Jag kommer att i valet 2002 verka för att handläggningstiderna kortas ned, så att det inte ska behöva drabba studenterna.

Jonas Dahlgren