Guldläge för Systembolaget i Knivsta.

Införd i UNT 22-06-21. Systembolaget har kirrat allra bästa läget i hela Knivsta. Guldläge mitt i centrum. När jag kollade öppettiderna, var det neddraget ett stort jätte-jalusi så man näppeligen kunde kika in (pga. dåligt ljussken). Er öppet-skylt syns jättebra när ni har öppet. Då är man ju i mindre behov av att veta om ni har öppet. Det mest angelägna är ju att veta era öppettider, när ni har stängt. Tips till Systembolaget är alltså att sätta upp en öppet-skylt, utanpå jalusiet.

Jonas Dahlgren

Knivsta