Effektivisera och renodla uppgifterna.

Införd i Nya Wermlands-tidningen 2003-09-23. DEBATT. Sverige har idag ett ineffektivt polisväsende vilkens uppgifter bla. består i att samla borttappade vantar och godkänna näringsverksamhet. Det skriver centerpartisten Jonas Dahlgren, nyligen nominerad kandidat inför EU-valet i juni 2004. Genom att göra vissa uppgifter icke-polisiära, skulle vi kunna erhålla en mer rationell poliskår och visionen om det goda samhället upprätthållas, avslutar Dahlgren.

Vi känner alla till att det har blivit färre antal poliser och fler oupplösta brott som en följd av detta. Fast hur ska man då göra för att ändra detta? Naturligtvis bör man anställa fler poliser, men tyvärr verkar det vara svårt med den vänsterregering vi har idag. Alternativet att anställa fler poliser skulle istället kunna vara att använda befintlig personal på ett mer effektivt sätt. Jag tror på mer renodling av polisens uppgifter, detta skulle också tydliggöra polisens identitet. Polisen ska inte behöva anteckna ett par borttappade saker, den ska vara ute på fältet och jaga knarkare och ligister. Till stöd för mina förslag tar jag det kommunala självstyret.

Självstyre.

De grundläggande bestämmelserna om kommunalt självstyre finns i 1 kap. regeringsformen. Där står att folkstyret förverkligas genom kommunala självstyret. Det kommunala självstyret representerar grundläggande värderingar. Den ska därför väga mycket tungt i relation till andra parter. I regeringsformen står att beslutanderätten i kommunen utövas av valda församlingar.

Frågan är då vilka uppgifter som kan skötas av andra än polisen utan att säkerhet och rättstrygghet åsidosätts. Det finns enligt mig en del områden, vilka jag skulle föreslå att kommunen övertar ansvaret för. Dessa är exempelvis:

  • Tillstånd att hålla politiska möten.
  • Tillstånd att använda avancerade smällare.
  • Tillstånd att driva hotellverksamhet.
  • Tillstånd att använda skjutbana.
  • Delgivning av tilltalade inför förhandlingar.
  • Hittegodshantering.
  • Försäkringsfrågor.
  • Stöld/ skador och förstörelseanmälan.
  • Upprättande av ordning vid allmänna platser.

Egentligen skulle kommunala tjänstemän, försäkringsbolag och av kommunen anställda ordningsmän/skyddsvakter och väktare kunna göra alla dessa sysslor utan polismans ingripanden. Det måste tex. kännas nesligt för polis med flera års utbildning att beblanda sig med papper om förlorade vantar och sitta och godkänna möten med Fåglarnas Vänner. Det måste kunna skötas av kommunala tjänstemän.

Ordningsvakter/skyddsvakter och väktare får idag sin utbildning av polisen och det bör också innebära att dem får större befogenheter. Polisen ska kunna be ordningsvakter att utföra vissa konkreta arbetsuppgifter men ändock stå under polisens ledning. Idag behövs särskilt beslut för att ordningsvakt ska få gripa in. Detta anser jag helt bör slopas och ordningsvakt bör få samma rätt att gripa in som polis. Enda skillnaden till polisen bör vara att vakterna inte bär vapen. Innan förslaget lanseras bör det prövas under en tid, lämpligtvis 3 år. Faller det väl ut ska även vakter kunna få bära polismans utrustning.

Sammantaget innebär detta att polisväsendet effektiviseras och polisen blir mer tillgänglig. I förlängningen kan det förhoppningsvis göra att brotten minskar och att de brott som inträffar utreds bättre. Polisväsendet ska vara i så god kondition att folk ska tordas vara ute för att brottslingarna sitter inne. Folk ska inte vara inne för att brottslingarna är ute.

Jonas Dahlgren