Vi måste rösta fram en vettigare bostadspolitik.

Införd i Sydsvenska Dagbladet 1998-07-11. I Radions Studio Ett 980724 diskuterades bostadshyror. Bland annat ställdes frågorna hur mycket en centralt belägen hyreslägenhet och bostadsrätt ska få kosta. Ska marknaden få styra hyrorna? Eller ska pappa staten styra detta?

Dessa frågor dryftades av fastighetsborgarrådet Annika Billström (s) och oppositionen företrädd av Mikael Odenberg (m). I programmet visade man också avskräckande exempel på hur bostadspolitik i sina extrema former ter sig just nu. Det råder på vissa håll rena vilda västern och svartabörshandeln är utbredd.

Enligt Annika Billström skulle vi smälla upp bostäder även om inflyttningen i dessa inte kunde garanteras. Hon ville att staten i äkta Sovjetstil skulle stå för planerna. Någon lösning på fiffleriet hade hon inte. Odenberg hävdade att vi skulle låta marknaden styra. Genom att låta utbudet svara mot efterfrågan skulle man stävja svartabörshandeln. Hon betonade vikten av att bygga små billiga lägenheter, där bland annat ensamstående eller par utan barn kunde bosätta sig. Genom att man bygger fler ettor och tvåor kan man tillfredsställa efterfrågan, samtidigt som man befrämjar den legala handeln. När man lyssnade på Annika Billström blev man direkt mörkrädd. Som tur är går vår regering inte på Billströms linje. Som tur är vinner Odenbergs filosofi mer sympati. Det är bra och det ska regeringen ha en eloge för. På så sätt verkar den ha lärt sig av fiaskoprogram á la miljonprogrammet, där flera bostäder gapar tomma och dit ingen vill flytta in. Fast en del återstår.

Annars hade naturligtvis inte det socialdemokratiskt styrda Boden tvingats spränga två höghus för ett år sedan. Annars hade naturligtvis inte så många lägenheter i glesbygd behövt stå tomma. Annars hade naturligtvis inte så många flerrummare behövt vara obebodda. Vi behöver fler ettor och tvåor, inte för många treor och fyror. Vi måste relatera utbudet efter efterfrågan. Vi behöver mer prisöverkomliga hyres- och bostadsrätter, inte mindre. Vi behöver fler kompetenta bostadspolitiker, inte färre.

 

 

 

 

Jonas Dahlgren