Slumpindikator på statliga verk.

Införd i Tidningen Ångermanland 2003-03-05. SVT´s Uppdrag granskning gjorde en sevärd dokumentär för en tid sedan om strålning från mobiltelefoner. Huvudpoängen var att Statens strålningsinstitut (SSI) inte uttryckt någon risk för strålning eftersom man menade att man hade betryggande kunskapsläge i ryggen. SVT visade på motsatsen, men ändock har ingen försiktighetsåtgärd om strålning från SSI vidtagits.

Detta kan jämföras med den debatt som rasade när forskare vid Stockholms universitet varnade för att akrylamid kunde bildas när mat upphettas, där speciellt pommes frites kom i skottglugg. Den statliga instansen Livsmedelsverket och dess generaldirektör gick ut och varnade allmänhet. Sedan konstaterade samma verk att forskningen ingalunda var fullständig och gav ett intryck av att ha reagerat överdrivet. Generaldirektör vid Livsmedelsverket Bertil Norbelius motiverade varningen till allmänheten som en försiktighetsåtgärd.

Mycket märkligt! Agerar våra statliga verk utifrån någon slumpindikator? I fall där det inte finns någon grund till oro agerar man enligt försiktighetsåtgärd. I fall där det går att påvisa risk, väljer man att INTE agera med försiktighetsåtgärd. Har generaldirektör på SSI Lars-Erik Holm kanske någon kommentar till det?

Jonas Dahlgren