Läxor är visst viktiga.

Införd i Sundsvalls Tidning 2006-08-06. Det är bara ett måste att kommentera detta med kortare skoldagar och färre läxor i skolan. Som vanligt är det vänstern som har tänkt snett igen.

När det i tider av dekadens i skolan och sämre studieresultat bland våra skolelever, är det ju inte mindre kunskaper och mindre satsningar som behövs göras. Det är ju mer som behövs. Det är ett trauma i sig att vi halkar efter i alla tänkbara nordiska som internationella jämförelser. Jag säger nej till mindre läxor i skolan och jag säger nej till att läxor skulle ha med stress att göra. Hur i all sin dar har generationer av svenskar sedan grundskolans införande 1842 klarat detta? Inte har dem skyllt på stress i varje fall. Har folk då klarat skolan, så ska folk nu klara skolan. Det är enkel matte.

Inte heller kan man skylla på språkförbistringar för invandrarelever. Själv är jag adopterad från Iran och då är det än viktigare att man satsar på sin skola. Utmed den vägen ligger läxor. Vad hade man blivit om man inte läst sina läxor? I stället tycker jag, jag håller med (fp) här, måste man satsa på läxorna. Läxor är befogat, det är inte för mycket begärt att skoleleverna ska ha läxor i skolan. Vet hut (v)!

Jonas Dahlgren