Replik Jonas Sjöstedt; Vi behöver inga myter.

Införd i Enköpingsposten 2003-01-02. Jonas Sjöstedt (JS) spyr i en debattartikel i EP 021212 sin galla för fulla gomsegel över euron. Han hävdar bland annat de ekonomiska argumenten för EMU är oanvändbara. JS blir onekligen svaret skyldigt i sin argumentation: ska Sverige bli sist kvar utanför? Tror JS att EU blir bättre av ett nej till euron i Sverige? Varför ska svenska exkommunister jämt ropa ”Vargen kommer” och famla efter nödutgången genast utvecklat EU-samarbete kommer på tal? Vart var JS när kommunismen bröt samman och öststatsländerna sökte medlemskap i EU? Hur tycker JS att vi ska ställa oss till det faktum att vi har mer handel och euroländer än med utanför-länder? Är lösningen på utanförskap, ännu mera utanförskap?

Har JS någon förklaring till att britterna har fått halverat antal utländska investerade sedan -99? Vad kan det bero på? Kan det ha någon koppling till deras utanförskap? Har JS någon bra förklaring till att priserna ligger 20 procent över i Sverige jämfört med EU-genomsnittet? Enligt förste vice riksbankschef Lars Heikensten som höll ett tal i mitten av november har den svenska kronan tappat 90 procent av sitt värde gentemot övriga Europa sedan 1970. Det är knappast gynnsamt för svensk utveckling att kronan årtionden efter återtionden tappar i värde gentemot resten av världen. Sverige behöver en del genomgripande strukturförändringar. Vilka vi knappast får genom att lösa problematiken via devalvering. Vart får JS myten att svenska kronan skulle vara stark? JS verkar bygga sin argumentering på myter. Det är synd, för vi behöver inga myter. Verkligheten räcker.

Jonas Dahlgren