Hur tänker Akademiska?

Införd i UNT 20-12-31. Inom Akademiska sjukhuset har man slutenvård. Innan lades avd. 110 ned (vån. 2). Adressen var Ulleråkersvägen 21 i Uppsala. Där kostades det dessförinnan på ett jättestängsel för utepromenad för patienterna. Säkert 4,5 m. högt stängsel. 110:ans komplex har det absolut inga direkta jättefel med. Ändå lades det ned samtidigt som avd. 109 på vån. 1 i samma komplex. Man har alltså plöjt ned en massa hundratusen kronor för rastgården. Till ingen nytta.

Nu är det inom några år dags för grannen avd. 5 på Ulleråkersvägen 19. Det kallas i folkmun för Tallåsen. Där har man också slutenvård, just i detta nu. Avd. 5 kommer att flyttas till..håll i er: ända borta i Jälla. Hur tänker ni? Det är inga större fel på Tallåsen. Där har man bra lokaler och framförallt en jättemur på stort promenadområde, som måste ha kostat miljoner att bygga.

Fråga till Akademiska: Varför lägger ni ner komplex efter komplex? Det blir ju ingen besparing att riva, flytta och bygga nytt ända bort i Jälla. Detta verkar helt vettlöst. Ni får gärna leka, men inte leka för mina pengar!

Jonas Dahlgren
Knivsta