Varför Carl von Linné?

Införd i DN 2003-07-01. Jag frågar mig varför Carl von Linné är på våra 100-lappar. Det är Riksbanksfullmäktiges 11 politiskt tillsatta ledamöter (inkl. ordf. Jan Bergkvist (s)) som avgör valörernas utseende. Riksdagen utser Riksbanksfullmäktige och denna bör spegla riksdagens styrkeförhållanden. Därav har (s) 5 st., (m) 2 st., (fp) 2 st. och en vardera från (kd) och (v). Valet av personer på de olika sedelvalörerna ser ut som följer:

Gustav Vasa – 1000-lappen (han har varit där sedan 1989).
Karl XI – 500-lappen (sedan 2001).
Carl von Linné !!!!!– 100-lappen (sedan 1992).
Jenny Lind – 50-lappen (sedan 1992).
Selma Lagerlöf – 20-lappen (sedan 1992).

Valörernas värde avgör inte personens popularitet. Man brukar enligt senaste sedelserien (fr. 1985) utgå från historiska personer. Sedan gamla legendariska tian (med Gustav VI Adolf) försvann, har ingen nu levande person varit med på sedlarna. Det är en sed som Riksbanksfullmäktige följer sedan dess. Därför kan inte folkkära artister som Björn Borg och Ingemar Stenmark kvala in åtminstone så länge de lever. Diskussioner att ha Dag Hammarskjöld (FN´s generalssekreterare 53-61) samt Alfred Nobel (instiftare av 6 nobelpris och Sveriges genom tiderna mest kände svensk) på sedlarna har förts. Nobel har dock varit med på 2 mynt och det är minnesmynt från Riksbankens jubileum (200- resp. 1000-kronorsmynten).

Min invändning gäller framförallt Carl von Linné. Denna naturforskare från Småland, verksam både vid Lunds och Uppsala universitet och världsberömde medicinare och botaniker i all ära. Fast.. och nu kommer det viktiga: Carl von Linné konkursade 4 gånger!! i sitt liv, tom. på dödsbädden 1778 var han skuldsatt (trots välavlöning från Kungliga vetenskapsakademin, lön som trädgårdsmästare samt professor i teoretisk medicin). Riksbankens ordspråk är Hinc robe et securitas = Härav styrka och säkerhet. Vad tycker Riksbanksfullmäktige det ger för signaler att ha skuldsatta personer på rikets sedlar? Har riksbanksfullmäktiges ledamöter någon kommentar till det? Varför kan inte Alfred Nobel, som Sveriges mest kände svensk, få pryda vår 100-lapp?

Jonas Dahlgren, Knivsta.

 

 

 

Jonas Dahlgren